ႏိူ႔ႏွစ္လံုးဖိုးလံုးေက်ပါတယ္

အရွင္ဆႏၵာဓိက

600 Kyats က်ပ္
...