ေနာက္ဆံုုးထြက္ ကာတြန္းမ်ား
 • Tezuka Volume 46
  500 Ks
 • Tezuka Volume 47
  500 Ks
 • Tezuka Volume 48
  500 Ks
 • Tezuka Volume 49
  500 Ks
 • Tezuka Volume 50
  500 Ks
 • Tezuka Volume 51
  500 Ks
 • Tezuka Volume 52
  500 Ks
 • Tezuka Volume 53
  500 Ks
 • Tezuka Volume 54
  500 Ks
 • Tezuka Volume 55
  500 Ks
အခမဲ့ ကာတြန္းမ်ား
 • နန္းစဥ္ပတၱျမား
  Free
 • ထြက္ေျပးသြားေသာ မုန္႕လံုးေလး
  Free
 • အလွဘုရင္ရဲ႕ ဘဝပံုျပင္
  Free
 • မဟာကပ္စီး
  Free
 • ေမာင္ရင္ေျပာင္ မမယ္မ
  Free
 • ဗီတာမင္စာစုမ်ား
  Free
 • ဘီဘီး and Friends
  Free
 • Tezuka Volume 1
  Free
 • Dear Nemesis Vol:1
  Free
 • Dear Nemesis Vol:2
  Free
ကာတြန္းစံု
 • နဝရတ္ကိုးသြယ္
  400 Ks
 • သင္တန္းေၾကး
  300 Ks
 • ေရႊၾကဳတ္ေတာ္
  500 Ks
 • ကမာၻျပာ
  200 Ks
 • ေတာ္ပါတယ္ ေမာင္ဖိုးေထာ္
  300 Ks
ရယ္ေမာ္ေပ်ာ္ရႊင္
 • သာမာဝတီ
  800 Ks
 • ေရသခၤ်ိဳင္း
  500 Ks
 • ပါေလရာ ေမာင္တင့္
  500 Ks
 • ဝကၤပါေတာင္မွ သတၱဝါဆန္း
  500 Ks
 • တြတ္ပီတို့ကတဲ့ ဇာတ္ပြဲ
  400 Ks
 • ေနပူမိုးရြာ
  300 Ks
ကာတြန္းေကာင္းမ်ားစုစည္းမႈ
 • ကင္ရွာျမစ္ရဲ႕ခ်စ္ပုံျပင္ အခ်စ္ႏွင့္သူတုိ႔ညီအစ္ကုိ
  500 Ks
 • လူပ်ိဳတို့၏ မွတ္စုမ်ား
  500 Ks
 • ကၽြန္ုပ္ႏွင့္ လူက်ားသစ္
  400 Ks
 • လနတ္သမီး
  500 Ks
 • ဘုံပစ္မွတ္
  500 Ks
 • ကိုယ္ရံေတာ္
  300 Ks
ျမန္မာဘာသာျပန္ ဂ်ပန္ကာတြန္းမ်ား
 • ငရဲဘံုကသားေခ်ာ့ေတး - ၁
  Free
 • မရဏဇာတ္ခံု - ၁
  Free
 • ရီအဲ - ၁
  Free
 • မိစၧာေျမြဆိုး - ၁
  Free
 • ဝါးရုပ္ကေလး - ၁
  Free
App Download