စီးပြားေရးေဗဒင္

ဆရာဒဂုန်

400 Kyats ကျပ်
ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ တခ်ိဳ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးကို ေဗဒင္နကၡတ္ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးမွ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အေရွ႕တိုင္းမွာသာမကဘဲ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးသမားေတြလည္း နကၡတ္ေဗဒင္နဲ႔ မလြတ္ပါဘူး။ အခု စာအုပ္ရဲ႕ မူရင္းက Tejbhan G.Butaney ရဲ႕ Complete Courses of Sele Instruction In Commercial Astrology စာအုပ္ပါ။ အဲဒီစာအုပ္ကို ဆရာဒဂုန္က ျမန္မာႏိုင္ငံငက စီးပြားေရးသမားေတြ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖတ္လို႔ေကာင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားတယ္။ စာအုပ္ထဲမွာ စီးပြားေရးသမားေတြသိသင့္တဲ့ ၿဂိဳလ္ျမင္ေတြ၊ ၿဂိဳလ္တစ္လံုးစီရဲ႕ အေနအထားေတြ၊ ရာသီသေဘာသဘာဝေတြ၊ ရာသီစက္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ဘယ္အလုပ္ကိုလုပ္ရင္ စီးပြားျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ႀကီးပြားလိုတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မျဖစ္မေနေဆာင္ထားသင့္တဲ့ စာအုပ္ပါ။