ေသာ့

ဦးဘုန္း(ဓာတု)မႏၱေလး

800 Kyats က်ပ္
“ေသာ့ခေလာက္ တခုကို ဖြင့္ဖို႔ ပိတ္ဖို႔ဆိုတာ အဲဒီေသာ့ခေလာက္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေသာ့တံတေခ်ာင္း လိုပါတယ္။ ေသာ့ခေလာက္ တခုဟာ ဘယ္ေသာ့တံနဲ႔မဆို ဖြင့္လို႔ ပိတ္လို႔ရတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီ ေသာ့ခေလာက္ဟာ ပ်က္ေနၿပီ ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေသာ့ခေလာက္ကိုမဆို ဖြင့္လို႔ရတဲ့ မာစတာကီးလို႔ေ ခၚတဲ့ ေသာ့တံမ်ိဳး ႐ွိေသးတယ္ ဆိုတာလည္း မေမ့ပါနဲ႔။ လူငယ္ေတြဟာ ေသာ့ခေလာက္ တခုဆိုရင္ ကိုယ္ဟာ ဘယ္လို ေသာ့ခေလာက္မ်ိဳးလည္းလို႔ ဆန္းစစ္ဖိ္ု႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ေလာကကႀကီးမွာ မာစတာကီးေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိတတ္တယ္ ဆိုတာလည္း မေမ့ဖို႔လိုပါတယ္” ဒါဟာ ဆရာဦးဘုန္းရဲ႕ စာစုေတြထဲက လူငယ္ေတြကို အေတြးအေခၚ တရပ္ ထည့္သြင္းေပးတဲ့ ေသာ့ဒသနေလးပါ။ ဆရာဟာ လူငယ္ေတြနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ ထိေတြ႕ေနသူ တေယာက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအေၾကာင္းကို အေတာ္ကို အထာညက္ေနသူ လို႔ ဆိုရပါမယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ပဲ၊ ဒီစာစုထဲမွာ လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုကို ထမင္းဝိုင္း တဝိုင္းလို ရသစံု ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ လူငယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ အခ်စ္ကို ရည္ရြယ္ထားတာေတြ၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို တြန္းအားေပးတာမ်ိဳး၊ အိမ္ေထာင္မႈကို ရည္ညႊန္းတာ၊ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းကို သေရာ္တာ၊ ေခတ္ကို မီးေမာင္း ထိုးျပတာေတြ ပါ,ပါတယ္။ ဒီရသစံုတဲ့ ထမင္းဝိုင္းက လူငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ဘဝအတြက္ အဟာရေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးမွာပါ။