စစ္လက္နက္ နတ္ဘုရား (စာစဥ္-၁၁)
ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ဖြဲ့သီေသာ (စာစဥ္-၂)
ၾကယ္ေတြဆီသို ႔(Ways To The Stars…)
သရဲဘုရင္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးဆိုးေလး (စာစဥ္-၆၂)
အခ်စ္ေလျပည္ တိုးဝင္လာခဲ့ေသာ္ (စာစဥ္-၁၃) (စာျမည္း)
နတ္ဘုရားေဖေဖ (စာစဥ္-၃၂)
နဂါးမာန္သားေတာ္(သွ်င္ေနမင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာသူ)
ဒ႑ာရီထဲကဓားမ်ားအရွင္ (စာစဥ္-၅)
ၿမိဳ႕ျပနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၄၇)
နတ္မ်က္စိရွင္ သမားေတာ္ (စာစဥ္-၈)
သူရဲေကာင္းသို႔ တမ္းခ်င္းကဗ်ာ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လမ္းမဲ့ကြၽန္း (စာစဥ္-၁)
အရိပ္ငွားရမ္းသူ (စာစဥ္-၃)
ဒ႑ာရီလာ ဖီးနစ္ျပာ (စာစဥ္-၆)
နဂါးဘုရင္ရဲ႕သမက္ (စာစဥ္-၉)
ဦးရဲ႕ၾကင္ရာေတာ္
ဘိုးေတာ္ၫြန႔္ႏွင့္ အရဟံသိဒၶိဂိုဏ္း (အပိုင္း-၁)
သရဲအိမ္ (စာစဥ္-၁၃)
နဂါးအမွတ္အသားႏွင့္ စစ္နတ္ဘုရား (စာစဥ္-၂၇)
ေမွာ္ေလာကရဲ႕ခ်စ္ပုံျပင္ (အပိုင္း-၂)
ခ်စ္ေသာေစာရီ (အပိုင္း-၅)
Load More >>
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား