ဗ်ဴဟာခင္းတဲ့ အမႀကီးဇြန္ဘီ အပိုင္း (၄)
နတ္ဘုရားတို႔၏ ဘုရင္ (စာစဥ္-၉၃)
ဆန္းၾကယ္ေသာ ကံၾကမၼာ စာစဥ္-၄
အနာဂတ္ခရီးသည္ (စာစဥ္-၄၄)
ခင္ပြန္းသည္ ဝံပုေလြႏွင့္ မိန္းမလွ (စာစဥ္-၅၉)
ေလာကရဲ႕ ပန္းခ်ီဆရာ (စာစဥ္-၃၆)
နတ္ဘုရားတို႔၏ ဘုရင္ (စာစဥ္-၉၂)
သရဲဘုရင္ရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာဇနီးဆိုးေလး စာစဥ္-၉၀
ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတာအိုသခင္ စာစဥ္-၁၄
The Destroyer စာစဥ္-၁၉
ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၂၃)
သိုင္းနတ္ဘုရား အသူရာ (စာစဥ္-၆၇)
ေစရာ... (Chapter-2)
သရဲဘုရင္ရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာဇနီးဆိုးေလး စာစဥ္-၈၉
လူသားသစၥာ (စာစဥ္-၇၃)
ေကာင္းကင္တာအိုရဲ႕ ေမွာ္ေဆးဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၇၃)
သရဲဘုရင္ရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာဇနီးဆိုးေလး စာစဥ္-၈၈
ကစားပြဲ ကမာၻ (စာစဥ္-၃၄)
ဒ႑ာရီလာ ဓားသမား (စာစဥ္-၃၆)
အနာဂတ္ခရီးသည္ (စာစဥ္-၄၃)
Load More >>
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား