တိတ္တခိုးခ်စ္ရသူ စာစဥ္ (၃၃)
ပန္းခေရပုံျပင္
ခ်စ္သမွ် အပိုင္း (၆)
အတိတ္သို႔ ေျခတစ္လွမ္း (သို႔) ရွန္ေရွာင္လုံ၏စြန႔္စားခန္းမ်ား စာစဥ္-၁၃
နတ္ဆိုးဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၇၆)
ဓားနတ္ဘုရား ဂ်င္ခ်န္ (စာစဥ္-၉၃)
အခ်ိန္ဓားသခင္ စာစဥ္-၁၁၇
ေကာင္းကင္ကို ဓားျပတိုက္မယ္ (စာစဥ္-၆၅)
ဂိမ္းမာစတာ ေစာရဝိဇၨာ စာစဥ္ - ၁၉
စုန္းမေလးကိုလႊတ္လိုက္ စာစဥ္-၃၈
ေလာကသုံးပါးသခင္ (စာစဥ္-၁၂၈)
ကံၾကမၼာ ဖန္တတ္ပါ့ေလ စာစဥ္-၁၇
ငရဲမွ လာေသာသူ (စာစဥ္-၇၆)
လူသားစား ငထြား (ျဖစ္ရပ္မွန္)
မေျပာျပခဲ့လိုက္ရေသာ ခ်စ္ျခင္းမ်ား
ေမ်ာလြင့္အိပ္မက္
ႀကီးျမတ္ေသာသခင္ စာစဥ္-၃
နတ္ဘုရားမုခ္ဝ စာစဥ္-၈၁
ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းကင္းတန္ခိုးရွင္ စာစဥ္ (၈၉)
ဖီးနစ္ေသြးစက္ (စာစဥ္-၆၃)
Load More >>
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား