နန္းစဉ္ပုစၦာ
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၈)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၇)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၆)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၅)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၄)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၃)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၂)
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ (အပိုင္း-၁)
ဧတဒဂ္ဝတၳဳ
The Four Nobel Truths (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ)
ဓမၼျခံဳ၍ ဘဝလံုခဲ့ၾကသူမ်ား
ကမၻာပ်က္ပုံ ကမၻာတည္ပုံ
ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမႏွင့္ သတၱေလာက၏ ဖန္ဆင္းရွင္
အရိယသစၥာက်မ္း
မိလိႏၵမင္း ႏွင့္အရွင္နာဂေသနတို႔၏သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ဘာသာေရးအေမးအေျဖမ်ား
ဂုဏ္ရည္အထူး၊ ေက်းဇူးထင္ရွား ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါး
က်ိဳကၠဆံသမိုင္းျပဇာတ္
ေက်ာ္ၾကားထင္ရွား ျမန္မာ့ သာသနာ့ သမိုင္းဝင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား
ကေလးသူငယ္၊ လူရြယ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာ
Load More >>