သေဗၺသတၱာ အေဝရာေဟာႏၲဳ
ပန္း႐ိုင္းတစ္ရာ
ေ႐ႊတိဂုံကိုျမင္လွ်င္
ဘယ္သူလာ ကူပါ့မယ္
မွတစ္ပါး အျခားမရွိၿပီ
ေမတၱာကမ္းနား အခ်စ္သစ္ပင္
အခါတစ္ပါး
ၿငိမ္းကိုရွက္ပါ
ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတဝါး
မီးေရာင္ေအာက္ကိုဝင္လွ်င္
ခပ္သိမ္းေသာျမစ္တို႔ကဲ့သို႔
ညီမေလးကအခ်စ္ကို ကိုးကြယ္သတဲ့လား
မီးေလာင္ေျမ
ေအာင္ပြဲသို႔ ခ်ီရာဝယ္ (အမ်ိဳးသား စာေပဆုရ)
မင္းေက်ာ္၏ ေက်ာ္ေဆြ
အမွားစပါးလုံး ေကာက္သူမ်ား
ေရနံ႔သာခင္ခင္ႀကီး
ေပးရွန႔္စ္
လင္းယုန္နီ
အဝါေရာင္သစ္ေတာက္ငွက္
Load More >>