တသက္တာ က်န္းမာေရး အႀကံေပး
မီးယပ္ျပႆနာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တို႔ သိသင့္သမွ်
Sex Debate (sexual health)
က်န္းမာသန္စြမ္းေရး ၁၂ မိနစ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
ေဆးလိပ္စြဲျခင္း၊ တစ္ဆင့္ခံ ရႈရႈိက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ေရး လမ္းၫႊန္
သဘာဝအစားအစာမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိျဖင့္ က်န္းမာလွပေအာင္ ေနနည္း
က်န္းမာေရးအတြက္ထိပ္တန္းအသီးအႏွံေဖ်ာ္ရည္ ၁၀၀
က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ကိုအေလးခ်ိန္ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း
ကင္ဆာေရာဂါနွင့္ ျမန္မာ့အစားအစာ
လက္ေတြ့အသုံးခ် ေဆးနည္းတိုမ်ား
စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းရွင္းေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ေဆးဖက္ဝင္ အာဟာရႏွင့္ လူတိုင္းအတြက္ ကာယပညာ
က်န္းမာ သက္ရွည္ျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းပညာ
စိတ္က်န္းမာေအာင္ေနေရး နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀၁
ၾကံဳရဆံုရ ေဆးေလာက
ကိုယ္ေတြ့ၾကံုရ ေအာ္တစ္ဇင္ဘဝ
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း
အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သြားျပႆနာအေျဖရွာ
ကေလး ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း
Load More >>