ေငြျဖည့္ code ဝယ္ယူရန္
လူျကီးမင္း၏ KBZ Online Payment Account ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ ဝယ္ယူလိုေသာ ပမာဏ ကို ေရြးျပီး "Submit" ကိုႏွိပ္ပါ ။

1500
3000

09

500
1500
3000

ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ Phone Number သို႕ sms မွ တစ္ဆင့္ Code ပို႕ေပးပါမည္။ ထိုCodeအား အသံုးျပဳခ်ိန္မွစ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို Phone Bill မွ ျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူျကီးမင္း၏ True Move ဖုန္းလုိင္းျဖင့္

- 28.75 Bahts (800 Kyats) ဝယ္ယူရန္
*47190256 သို ့ဖုန္းေခာ္ဆုိပါ။

- 80.25 Bahts (2500 Kyats) ဝယ္ယူရန္
*47190756 သို ့ဖုန္းေခာ္ဆုိပါ။

- 101.65 Bahts (3400 Kyats) ဝယ္ယူရန္
*47190956 သို ့ဖုန္းေခာ္ဆုိပါ။

ဝယ္ယူမွု ေအာင္ျမင္ပါက ဝန္ဇင္း ေငြျဖည့္ကုဒ္အား SMS အေနျဖင့္ ရရွိပါမည္။

ဝန္ဇင္းေငြျဖည့္ကုဒ္အား ကိုယ္ပုိင္အေကာင့္ ေအာက္ရွိ ေငြျဖည့္ကုဒ္ထည့္ရန္ ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းျပီး ေငြျဖည့္နုိင္ပါသည္။ (အင္တာနက္ ဖြင့္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။)
အခက္အခဲရွိပါက ဆက္သြယ္ရန္
Phone - (+959)252545753

Facebook - https://www.facebook.com/wunzinn