ခ်င္းရႊမ္လမ္းစဥ္ ဆရာသခင္ (စာစဥ္-၁)

Zin Pyay

အခမဲ႔
ေလေကာင္း ေလသန္႔မ်ားကို သူ႕အဆုတ္ထဲထိ ေရာက္ေအာင္ လူရြယ္က အသက္ျပင္းျပင္း တစ္ခ်က္႐ွဴလိုက္သည္။ သူ႕တြင္ က်န္ေနေသးသည့္ အားအင္ အနည္းငယ္ကို စုစည္းလိုက္ျပီး ေက်ာင္းေတာ္၏ ဝင္ေပါက္ဆီသို႔ ဆက္သြားလိုက္သည္။ တံခါးတိုင္မ်ားရွိ အနီေရာင္ေဆးမ်ားမွာ အခ်ိန္၏ တိုက္စားမႈဒဏ္ကို မတြန္းလွန္နိုင္ဘဲ ေမွးမွိန္လွ်က္ ရွိေလသည္။ ထူးဆန္းသည္က ဆိုင္းဘုတ္။ တံခါးထိပ္တြင္ ေရးထိုးထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မွာ အေရာင္ မျပယ္ဘဲ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ နာမည္… ‘ခ်င္းရွေက်ာင္းေတာ္’ ဟူသည့္ အမည္မွာ ထင္ရွား သပ္ရပ္စြာျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးထြင္းထားေလသည္။ ေရးထြင္းထားသည္မွာ သပ္ရပ္ျပီး စုတ္ခ်က္မ်ားမွာ တာအိုဆရာ၏ လြတ္လပ္ျပီး အေနွာင္အဖြဲ႕ကင္းျခင္းကို ေဖာ္ျပေနေလသည္။ တံခါး ေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ ‘နွလံုးသားက တိမ္လိုပဲ လြတ္လပ္တယ္။ စိတ္ကေတာ့ ေရလိုပဲ စီးဆင္းသြားတယ္’ ဟူေသာ ကဗ်ာတစ္ခု ေရးထိုးထားေလသည္။