စီအီးအိုရဲ႕ ဗီလိန္ငယ္သူငယ္ခ်င္း (စာစဥ္-၁)

Yuuki (ေခ်ာင္ေမာ့ယြီ)

အခမဲ႔
Title : The CEO’s Villainess Childhood Friend Author: Zhuge Lin Mm translator: Yuuki, Erata Team ေခ်ာင္ေမာ့ယြီ ႏိုးလာသည့္အခ်ိန္၌ သူမက ဝတၳဳကမာၻဆီသို႔ ေရာက္သြားသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ထိုေနာက္ သည္ဝတၳဳ၏ အမ်ိဳးသားဇာတ္လိုက္ျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီ စီအီးအို၏ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းကိုခံရသည့္ ဗီလိန္ေကာင္မေလး၏ ကိုယ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ စီအီးအို၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည့္ ေခ်ာင္ေမာ့ယြီက ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေပြ႕ထားၿပီး စီအီးအို႐ုံးခန္းဆီကို လာေသာ္လည္း သည္လူက ထိုကေလးမွာ သူ႔ကေလးမဟုတ္သျဖင့္ တာဝန္လုံးဝမယူႏိုင္ဟု ေျပာေလ၏။ သူမ၏ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီးဂုဏ္ယူဖို႔ေကာင္းသည့္ ကေလးပိစိေလးကို ၾကည့္လိုက္ၿပီး ေခ်ာင္ေမာ့ယြီက သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကထဲသို႔ ပထမဆုံး ေျခခ်ရင္းျဖင့္ ထိုကေလးပိစိေလးကို ပ်ိဳးေထာင္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ အျခားျပႆနာမ်ားကိုေတာ့ သူမ ဂ႐ုစိုက္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္.. စီအီးအို :"မင္းေလးက ႐ြံဖို႔ေကာင္းတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး၊ ငါ့ရဲ႕အျဖဴေရာင္လမင္းေလးလို အခ်စ္ဦးပါပဲ" ေလာ့ေလာ့ : "မာမား သူက ေပါင္ေပ့ရဲ႕ပါပါးမဟုတ္ဘူး ၊ေပါင္ေပ့ သူ႔ကိုမလိုခ်င္ဘူး ဟြန႔္" ႐ုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ဘုရင္တစ္ဆူ : "ငါ မင္းေရာ မင္းကေလးကိုပါလိုခ်င္တယ္" အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ား : "ေခ်ာင္ေမာ့ယြီက ငါတို႔ဟာ" .......... Title : The CEOs Villainess Childhood Friend Author: Zhuge Lin Mm translator: Yuuki, Erata Team ေခ်ာင္ေမာ့ယြီ ႏိုးလာသည့္အခ်ိန္၌ သူမက ဝတၳဳကမာၻဆီသို႔ ေရာက္သြားသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ထိုေနာက္ သည္ဝတၳဳ၏ အမ်ိဳးသားဇာတ္လိုက္ျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီ စီအီးအို၏ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းကိုခံရသည့္ ဗီလိန္ေကာင္မေလး၏ ကိုယ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ စီအီးအို၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည့္ ေခ်ာင္ေမာ့ယြီက ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေပြ႕ထားၿပီး စီအီးအို႐ုံးခန္းဆီကို လာေသာ္လည္း သည္လူက ထိုကေလးမွာ သူ႔ကေလးမဟုတ္သျဖင့္ တာဝန္လုံးဝမယူႏိုင္ဟု ေျပာေလ၏။ သူမ၏ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီးဂုဏ္ယူဖို႔ေကာင္းသည့္ ကေလးပိစိေလးကို ၾကည့္လိုက္ၿပီး ေခ်ာင္ေမာ့ယြီက သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကထဲသို႔ ပထမဆုံး ေျခခ်ရင္းျဖင့္ ထိုကေလးပိစိေလးကို ပ်ိဳးေထာင္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ အျခားျပႆနာမ်ားကိုေတာ့ သူမ ဂ႐ုစိုက္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္.. စီအီးအို :"မင္းေလးက ႐ြံဖို႔ေကာင္းတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး၊ ငါ့ရဲ႕အျဖဴေရာင္လမင္းေလးလို အခ်စ္ဦးပါပဲ" ေလာ့ေလာ့ : "မာမား သူက ေပါင္ေပ့ရဲ႕ပါပါးမဟုတ္ဘူး ၊ေပါင္ေပ့ သူ႔ကိုမလိုခ်င္ဘူး ဟြန႔္" ႐ုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ဘုရင္တစ္ဆူ : "ငါ မင္းေရာ မင္းကေလးကိုပါလိုခ်င္တယ္" အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ား : "ေခ်ာင္ေမာ့ယြီက ငါတို႔ဟာ" ..........