အေဆာင္သခင္ သိုင္းဘုရင္ (စာစဥ္-၇၄)

Win Min Khant(လင္းတုန္)

အခမဲ႔
...