အနႏၲလက္စြပ္ (စာစဥ္-၈)

The White Lotus Group(က်န္းေဖး)

500 Kyats က်ပ္
...