ပူၾကဴးေလးရဲ႕ စူပါဒယ္ဒီ စာစဥ္-၁၃

The Flower Moon

500 Kyats က်ပ္
...