နတ္ဘုရားအဆင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူ (စာစဥ္-၈)

The Flower Moon(ေလာင္ယန္)

500 Kyats က်ပ္
...