ပညာရွင္ေရာဂါသည္ေလး ကြၽန္မေယာက္်ား စာစဥ္-၃

The Flower Moon (မုေရွာင္ယ၊ ပိုင္ခြၽမ္း)

500 Kyats က်ပ္
...