အဆန္းၾကယ္ဆုံးသိုင္းဝိညာဥ္ (စာစဥ္-၁၀၇)

Tai Comet(ခ်င္နန္)

500 Kyats က်ပ္
...