အင္ေမာ္တယ္ သိုင္းသမား စာစဥ္-၃၆

Su Myat Aung(ေရွာင္းခ်န္)

500 Kyats က်ပ္
...