စစ္သည္ေတာ္၏သစၥာ (စာစဥ္-၁)

Si Thu

အခမဲ႔
ဆုမိုဟာ သူ႔မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ ဂုဏ္ယူစရာ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကေန မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ရယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ေလသည္။ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေၾကးစားစစ္သည္တို႔ရဲ႕ ဘုရင္အျဖစ္ကေန တစ္ျခားကမၻာတစ္ခုရဲ႕ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္မွာ ျပန္လည္ေမြးလာတဲ့အခါ သူ႕အရင္ဘဝက စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်ျပီး ၿပိဳင္ဘက္အားလံုးရဲ႕ ထိပ္မွာရပ္တည္ရေပမည္။ မည္သိုပင္ျဖစ္ေစကာမူ အရင္ဘဝရဲ႕ က်င့္ႀကံမႈကို ေရာက္ဖို႔ အလွမ္းေဝးကြာလွေပသည္။ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းက ယခု သိုင္းပညာကမၻာထဲ၌ သိုင္းဝိညာဥ္ ႏိုးထဖို႔ပဲျဖစ္သည္။ သိုင္းဝိညာဥ္ ႏိုးထျခင္းပြဲေတာ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ သိုင္းဝိညာဥ္ ႏိုးထနိုင္ခဲ့ျခင္းက ဆုမို အတြက္ေဘးဒုကၡတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒီလို အလားအလာသည္ ဆိုးသည္ဆိုတာထက္ အသံုးမဝင္ေသာ သိုင္းဝိဥာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ကလန္အတြက္ အရွက္ရစရာ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ဆုမိုသည္ သူ၏ သိုင္းဝိညာဥ္မွ အဆင့္တက္ဖို႔ လြယ္ကူေသာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းစြမ္းရည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုျပိဳဘက္ကင္းသိုင္ဝိညာဥ္ျဖင့္ မိုးေကာင္းကင္အား တုန္လႈပ္ေစမည္။ ဆုမို၏ အသက္နွင့္ ထပ္တူ ခ်စ္ရေသာ ခ်စ္သူကို ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ သူမကို ယခုကမၻာ၏အင္အားႀကီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ယူေဆာင္ျခင္းခံရေသာ အခါ …