သရဲအိမ္ (စာစဥ္-၃၉)

Sacrificer(ခ်န္ဂီ)

300 Kyats က်ပ္
...