က်ဳပ္က ၿပိဳင္ဘက္ကင္း (စာစဥ္-၁၆)

STRANGE

500 Kyats က်ပ္
...