ခ်စ္ေသာျပည့္ရွင္မင္း

Phoo Ngon Khin

500 Kyats ကျပ်
...