ဒ႑ာရီလာ ဓားတန္ခိုးရွင္ (စာစဥ္-၄)

Paing Paing

အခမဲ႔
...