ဒ႑ာရီလာ ဓားတန္ခိုးရွင္ (စာစဥ္-၃)

Paing Paing

အခမဲ႔
...