ေဆးသိဒၶိရွင္ စာစဥ္-၈၀

Min Ko Aung(လုံခ်န္)

500 Kyats က်ပ္
...