ကမာၻပ်က္ကပ္တြင္ အဆိပ္ျပင္းေသာ မားမားႏွင့္ မြန္းစတားေဘဘီ (စာစဥ္-၂)

May Phyo (ေရွာင္ခ်င္း)

အခမဲ႔
...