က်င့္ႀကံျခင္းကမာၻမွ အင္တာနက္ကေဖးစနစ္ စာစဥ္-၅

S.M (ဖန့်ချီ)

အခမဲ့
...