က်င့္ႀကံျခင္းကမာၻမွ အင္တာနက္ကေဖးစနစ္ စာစဥ္-၄

S.M (ဖန့်ချီ)

အခမဲ့
စာျမည္း ✅"ဆိုင္ရွင္ကို ထြက္လာခိုင္းလိုက္ပါ ...၊ ငါ့ရဲ႕ သခင္က သူနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္ေနတယ္ ... " "…" ဖန္႔ခ်ီကား ေျပာစရာစကားမဲ့ သြားခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ အထက္စီးဆန္သည့္ လူမ်ိဳးကို တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေခ်။ သူက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ကာ ေျပာလိုက္သည္။ "ကြၽန္ေတာ္က ဒီဆိုင္က ဆိုင္ရွင္ပါပဲ ... ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံျခင္း မရွိဘူး ... " (ငလူး ... ဖန္႔ခ်ီ ... ဟိုဘိုးေတာ္ရဲ႕ ေျမးမေလးနဲ႔က် ႁခြင္းခ်က္ ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ... ငိငိ ... ) ထိုစကားကို ၾကားသည့္အခါ အႀကီးအကဲဖူ၏ အမူအရာမွာ မည္းေမွာင္သြားခဲ့သည္။ ႐ုတ္တရက္ ဖန္႔ခ်ီက သူ႔ဆီကို ႏွိပ္ကြပ္လိုကာ ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားမ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာတာကို သတိထားလိုက္မိသည္။ တင္းမာေသာ အမူအရာက သူ၏ မ်က္ႏွာတြင္ ေပၚလာခဲ့ကာ ဖန္႔ခ်ီက ေျပာလိုက္သည္။ "ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား ဘာႀကီးပဲျဖစ္ေနေန ... ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ တကယ္လို႔ ဒီေနရာမွာ ဒီလိုသာ ဆက္လုပ္ေနရင္ ကြၽန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကို ျပႆနာလာရွာသူလို႔ သတ္မွတ္ရလိမ့္မယ္"