ပညာရွင္ ဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၁)

LOD

အခမဲ႔
ရန္ခ်ီဟာၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုတစ္စုရဲ႕သားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။အခ်စ္ေရးမွာသူဟာသူကိုယ္သူယုံၾကည္မႈလြန္ကဲပီး သူရဲ႕ခ်စ္သူအတြက္ သူဟာေဆးလုံးကိုခိုးယူေပးခဲ့ေပမယ့္လဲ ထိုေကာင္မေလးကေဆးလုံးယူေဆာင္ပီးေနာက္ သစၥာေဖာက္ပီး သူအနားကေနထြက္ခြာသြားခဲ့တယ္။ သူရဲ႕ဒန္တ်န္ဟာ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရပီးလွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးေတြဆီမွာအေသခံဖို႔ထြက္ခြာခဲ့တယ္။ လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးေတြကသူရဲ႕ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ သိုင္းပညာေတြကိုျပန္လည္ရရွိေအာင္ကူညီေပး႐ုံမကနတ္ဘုရားက်င့္စဥ္နည္းလမ္းကိုပါထပ္တိုးရရွိခဲ့တယ္။ဒုတိယအခြင့္အေရးအေနနဲ႔သူရဲ႕စြမ္းအားေတြတိုးပြားလာပီးတဲ့ေနာက္မွာလက္စားေခ်ဖို႔နဲ႔ သူရဲ႕ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့အေမကိုလိုက္လံရွာေဖြခဲ့တယ္။