ငရဲမွ လာေသာသူ (စာစဥ္-၉၇)

Han Shin(ယဲ့ဖန္)

500 Kyats က်ပ္
...