အင္အားႀကီးမိဖုရား၏ ျပန္လည္ရွင္သန္ျခင္း(စာစဥ္-၁၅)

Gin Yu , Han May

500 Kyats က်ပ္
...