သိုင္းလုလင္ႏွင့္ ေမတၱာကြန္ရက္ (စာစဥ္-၂)

Aung kaung Myat(လီရွန္း)

အခမဲ႔
...