သိုင္းလုလင္ႏွင့္ ေမတၱာကြန္ရက္ (စာစဥ္-၁)

Aung kaung Myat(လီရွန္း)

အခမဲ႔
...