ဇီဝဇိုးက်ိန္စာ

ႀတိစကၠ

800 Kyats က်ပ္
ဒီဝတၳဳက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကြၽန္းစုေလးေတြကို အေျချပဳၿပီး တည္ထားတဲ့ ဝတၳဳ။ ဇာတ္လမ္းအစမွာ တနသၤာရီ ကမ္းေျမႇာင္ေဒသက ကြၽန္းစုေတြထဲမွာ “နဂါးေမာက္ေတာင္" ဆိုတဲ့ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းရွိတယ္။ အဲဒီကြၽန္းကို ဘယ္သူမွသြားၿပီး ဇီဇဝိုး ငွက္သိုက္မရွာရဲၾကဘူး။ က်ိန္စာမိေနတဲ့ ကြၽန္းလို႔ေျပာၾကၿပီး တကယ္လည္း ငွက္သိုက္သြားရွာတဲ့ လူေတြဆို အေသဆိုးနဲ႔ ေသကုန္ၾကတယ္