အမုန္းေျကာင့္ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္အကၡရာ

ၾကည္ႏုေခတ္

500 Kyats က်ပ္
...