လူသား သစၥာ (စာစဥ္-၁)

ၾကည္ျဖဴ

အခမဲ႔
မိုဝူက်ီ၏ မ်က္လံုးေထာင့္မွ မ်က္ရည္နွစ္စက္စီးက်လာသည္။ သူ႕ခႏၶာကိုယ္သည္ စကၠန္႔နွင့္အမွ် ေအးစက္လာသည္ဟု ခံစားမိသည္။ သူသည္ ေျဖးေျဖးခ်င္း အသိစိတ္လြတ္လာျပီး သူ႕မ်က္ခြံမ်ားသည္လည္း ေလးလံလာၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ မ်က္လံုးမ်ား မပိတ္ခ်င္ေသးေပ။ သူသည္ ရွား႐ိုယင္ကိုသာ ၾကည့္ေနျပီး ေရရြတ္လိုက္သည္။ “မင္းသာ ေဖာ္ျမဴလာလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္...... မင္းေျပာလိုက္.... ငါေပးမွာေပါ့.... အခုေတာ့ ဘာေၾကာင့္လဲကြာ....” မိုဝူက်ီသာ ေသဆံုးသြားလွ်င္ မ်က္ရည္မ်ားပင္ က်နိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ သူမွတ္မိနိုင္သမွ် သူသည္ ဘဝတြင္ တစ္ခါမွ် မငိုေၾကြးဖူးေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔တြင္ သူခံစားရသည့္ နာက်င္မႈက ေနာက္ေက်ာမွ ဓားခ်က္မဟုတ္ေပ။ သူ႕ခ်စ္သူ၏ သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ ရရွိသည့္ နာက်င္မႈက ပိုခံစားရ၏။ ျဖစ္နိုင္သည္က ရွား႐ိုယင္ကိုယ္တိုင္ပင္ သူမသည္ မိုဝူက်ီနွလံုးသားရွိ သူမေနရာကို သိရွိပံုမေပၚေပ။ သူမ ေတာင္းဆိုလွ်င္ပင္ မိုဝူက်ီသည္ သူမအတြက္ ေသေပးရန္ ဆႏၵရွိေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူမအတြက္ အသက္စြန္႔ရဲသည္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ရွား႐ိုယင္သည္ ဒီေန႔ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈခံရမည့္ေန႔တြင္ သူ႕အား ေနာက္ေက်ာမွ ဓားျဖင့္ ထိုးခဲ့၏။