ခင္ပြန္းသည္ ဝံပုေလြႏွင့္ မိန္းမလွ (စာစဥ္-၁)

ၾကည္ျဖဴ

အခမဲ႔
စာျမည္း။ ။ ဒဏၰာရီလာ ဆို႐ိုးအရ ဒီေရကန္က ျဒပ္စင္ငါးမ်ိဳးထဲက တစ္ခုပိုင္ဆိုင္တာ ျဖစ္ၿပီး သားရဲနတ္ဘုရားရဲ႕ သတင္းစကား အမွာပါးသူက ႏွစ္စဥ္ ေမြးဖြားလာၿပီး သတၱဳ၊ သစ္သား၊ ေရ၊ မီး၊ ေျမစတဲ့ ျဒပ္စင္ ငါးမ်ိဳးထဲက တစ္ခုနဲ႔ က်ပန္းေပါင္းစပ္ သြားေလ့ရွိတယ္။ သတင္းစကား အမွာပါးသူ ေရာက္မယ့္ေန႔က နီးကပ္လာၿပီ လို႔ဆိုၾကတယ္ အဲဒါသူမမ်ားလား ... ဒါေပမဲ့ သူမက အရမ္းကို ေသးငယ္ၿပီးေတာ့ အပ်ိဳစင္လိုပဲ ... သားရဲနတ္ဘုရားက အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ အမသတၱဝါကို သတင္းစကား အမွာပါးသူေနနဲ႔ လႊတ္လိုက္တာလား ... ဒီလူက သူ႔အေတြးထဲ ေမ်ာေနတုန္း ဂူမန္မန္ကလည္း သူမအေတြးထဲ နစ္ေမ်ာေနခဲ့တယ္။