သြက္လက္ထက္ျမက္မႈရွိေသာ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျမႏွင္းဆီ(Mra Hninzi)

1250 Kyats က်ပ္
...