ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နည္း

မြနှင်းဆီ(Mra Hninzi)

1500 Kyats ကျပ်