စိတ္စြမ္းအားလ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

ျမႏွင္းဆီ(Mra Hninzi)

1000 Kyats က်ပ္
...