ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ အလည္ေရာက္ျခင္း

ျမသန္းတင့္

1000 Kyats က်ပ္
...