ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္တုံးေနသလဲ

ျမတ္ျငိမ္း

700 Kyats က်ပ္
လူတိုင္းအတြက္ အိပ္ရာကေန မ်က္စိႏွစ္လံုးစပြင့္ၿပီး ဦးေႏွာက္လည္ပတ္မႈ စတင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ပထမဆံုးစလုပ္တဲ့ အလုပ္ကေတာ့ ေတြးျခင္းပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ေတြးျခင္းဆိုတာ အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ မ်က္စိႏွစ္လံုးပိတ္လို႔ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္မႈ ရပ္နားသြားတဲ့ အခ်ိန္အထိ လူတိုင္းအတြက္ စကၠန္႔မလပ္လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း လွမ္းမွာကအစ၊ အၾကည့္တစ္ခ်က္ ၾကည့္တာကအစ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းကို ေတြးျခင္းက ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ေတြးျခင္းကို သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ေတြးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို အၿမဲမျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ ေတြးျခင္းကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ေတြးျခင္းဟာ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါ တယ္။ အပ္ဒဝပ္ ဒီဘိုးႏိုးဟာ ကမၻာမွာေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေတြးေခၚမႈပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာျမတ္ၿငိမ္း ဘာသာျပန္တဲ့ ဒီဘိုးႏိုးရဲ႕ အခုစာအုပ္ဟာ ေတြးေခၚျခင္းရဲ႕ အေလ့အထေတြကို စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး တင္ျပထားတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေတြးေနရတဲ့ အလုပ္ကို စနစ္တက်ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝေတြကို ဘယ္ေလာက္ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္၊ စနစ္တက်ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈဟာ လူအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါ အရာေရာက္တယ္ဆိုတာ ဒီစာအုပ္ကေန ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မွာပါ။