ဓားနတ္ဘုရား ဂ်င္ခ်န္ (စာစဥ္-၁)

ေၾကြရုပ္သြင္

အခမဲ႔
ဓားခ်ီအလင္းတန္းႏွစ္ခု၏ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈေၾကာင့္ က်ယ္ေလာင္ေသာ ေပါက္ကြဲသံႀကီး ထြက္ေပၚလာၿပီး အနားရွိေက်ာက္တုံးမ်ား ေၾကမြသြားသည္။ ႀကီးမားေသာ ခ်ီလႈိင္းႀကီးတစ္ခု ထြက္ေပၚလာၿပီး အနီးအနားရွိ ျမဴမ်ားႏွင့္ တိမ္မ်ား ကင္းစင္သြားသည္။ ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလိုပင္ ဂ်င္ခ်န္ႏွင့္ ဒူဂူးကြင္းဘီ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ရပ္လ်က္ ရွိေသာ ေတာင္ထြတ္ႏွစ္ခုစီကေန တစ္ဦးစီသို႔ ပ်ံသန္းလာၾကသည္။ ေတာင္ထြတ္ႏွစ္ခု၏ အလယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၾကရာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ တိုက္ပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။