ကိုယ္က်င့္နဲ႔ ပညာ

ေအာင္သင္း

700 Kyats က်ပ္
လူငယ္ေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ရရွိေစမယ့္ စာေပေတြကို ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာႀကီးေတြထဲမွာ ဆရာ ဦးေအာင္သင္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေအာင္သင္းဟာ စာေပေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသူဖတ္သူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စာေပေဝဖန္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာဖတ္အသင္း ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာ္ၾသ ေရးသားေဟာေျပာျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သုတ/ရသ စာေပမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဘဝမ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေတာက္ေျပာင္ စိမ္းလန္းေရးအတြက္ စာေပေရးသားေဟာေျပာျခင္း စတဲ့ လူငယ္ဗဟိုျပဳ စာေပေရးသားမႈေတြကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာႀကီး တစ္ဦးပါပဲ။ အခုစာအုပ္ကေတာ့ ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို စုစည္း ထုတ္ေဝထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါ။ ကိုယ္က်င့္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ ပညာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအတြက္ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝအပ္ေသာ မွ်ေဝအပ္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၏ တန္ဖိုးကို မိမိတို႔ ဘယ္လို စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴကာ ဘယ္လို သီးပြင့္ျဖစ္ထြန္းမလဲ၊ ဘယ္လို ဆြတ္ယူစားသုံးၾကမလဲ၊ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ အစုစုေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ သယံဇာတမ်ားကို မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းပြားမ်ားေစမလဲဆိုတာ ေတြးစရာေပါင္း မ်ားစြာကို ေပးစြမ္းမယ့္ စိတ္ခြန္အားျဖည့္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။