နတ္ဆိုးဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၁)

ေဝယံစိုး

အခမဲ႔
မသန္စြမ္းဦးေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ၁၆ ႏွစ္သား ဆန္ကုန္ေျမေလး ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္အျဖစ္ က်ိဳးေကာ့ရွီးဟာ ေလာကႀကီးရဲ႕ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းမႈေတြကို အၿပဳံးနဲ႔ရင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ရေပေတာ့မည္။ ဘဝသစ္ တစ္ခုကေတာ့ ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ၿပီ… က်ိဳးေကာ့ရွီးမွာ သူ၏ဘဝအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သူ႔စိတ္တိုင္းက် ထုဆစ္ပုံေဖာ္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ထိပ္ဆုံးထိ ေရာက္ရွိေအာင္ သူျပန္လည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား… ဆိုသည္ကေတာ့… "ဒီတစ္ခြက္နဲ႔ အရင္ဘဝက ငါ့လက္နဲ႔ သတ္ခဲ့တဲ့လူေတြကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ ငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ၾကပါ မင္းတို႔အေနနဲ႔ ငါ့ကို လက္စားေခ်ဖို႔ အခြင့္အေရး မရေတာ့ဘူး ... ဂလု..." "ဒီခြက္ကေတာ့ ဒီဘဝမွာ ငါသတ္မယ့္လူေတြ အတြက္ပဲ ငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ၾကပါ မင္းတို႔ဟာ ငါ့လက္ထဲမွာ ေသဖို႔ ကံၾကမၼာ ပါလာၿပီးသား ခ်ီးယားစ္..."