ဒီမိုကေရစီ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေရႊကူေမႏွင္း

800 Kyats က်ပ္
>> အက္ဒမင္တို႔ အမ်ားစု ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုတာကို ရင္းႏွီးၾကပါတယ္။။ ဒါဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က ဘာလဲ ? ဘယ္လိုစနစ္မ်ိဳးလဲ ? သူ႕ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကဘာလဲ ? ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိလဲ ? လို႔ေမးလာရင္ အေျဖကို က်က်နနသိသူ နည္းပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က အဲဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ တင္ျပထားတယ္။ ဒီမိုကေရစနစ္ ရဲ႕အဓိပၸါယ္၊ ဒီစနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါရမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္၊ စနစ္အမ်ိဳးအစား၊ စနစ္ရဲ႔ အခြင့္အေရး၊ ၿပီးေတာ့စနစ္ရဲ႕ျမစ္ဖ်ားခံရာေတြကို ေလ့လာႏုိင္မယ္။ ဖတ္လို႔ အ႐ံႈးမရွိတဲ့ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ပါပဲ။