ေမွ်ာ္တလင့္လင့္

မောင်ထွန်းသူ

1000 Kyats ကျပ်
ငယ္စဥ္ကပင္ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ကြယ္လြန္ခ့ဲၿပီး စ႐ိုက္ၾကမ္းသည့္ အစ္မဝမ္းကဲြအိမ္တြင္ေနထိုင္ခ့ဲရသည့္ ပစ္ပ္။ သူ႔ရဲ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဳးအေကြ႕မ်ိဳးစံုျဖစ္ၿပီး မထင္မွတ္ပဲ လူတစ္ေယာက္ထံမွ ေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိေနေသာအခါ သူကိုယ္တို္ုင္ မည္သူ႔ထံမွ ရေနပါသနည္းဟု ရင္ခံေနရသည္ႏွင့္အတူ စာဖတ္သူပါ ပစ္ပ္ႏွင့္အတူ ဇာတ္သိမ္းထိ ေမ်ာပါၿပီး အေျဖကိုသိခ်င္ေနမည့္ ကမာၻ့ဂႏၴဝင္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္။ Charles Dickens ၏ Great Expectations ကို ဆရာေမာင္ထြန္းသူက ေမွ်ာ္တလင့္လင့္အမည္ျဖင့္ အျပည့္အစံုဘာသာျပန္ထားသည္။