ေၾကာင္တစ္ရာသက္ျပင္းႏွင့္ အင္းတစ္ေထာင္မင္းေဂါင္

ေမာင္ညိဳမႈိင္း (သန္လ်င္)

800 Kyats က်ပ္
...