ဦးခ်စ္ေသာတရားဝင္ဇနီး (ပထမတြဲ)

ေမပ်ိဳကညာ

500 Kyats က်ပ္
...