အဆိပ္သင့္ေမေမ

ေနႏြယ္ဇင္ျမင့္

1000 Kyats က်ပ္
...